Termeni și condiții

Note legale - Condiții generale de utilizare a site-ului ARILOG
Bine ați venit pe ARILOG.RO! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST ACORD ÎNAINTE DE A ACCESA, A RAUGA SAU A UTILIZA ACEST SITE.
 
Termeni de utilizare
Prin accesarea și utilizarea acestui site web („Site-ul”), acceptați următorii termeni și condiții de utilizare. Acești termeni și condiții pot fi actualizați și/sau modificați în orice moment de către Asociația ARILOG ("ARILOG"), la discreția sa, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor.
 
Drepturi de autor și proprietate industrială
Cu excepția cazului în care se menționează altfel pe Site, tot conținutul Site-ului (de exemplu, știri, fotografii, videoclipuri, sunete, mărci, logo-uri, nume de domenii, aplicații software, machete grafice, documentație tehnică și manuale etc.) și drepturile aferente acestora sunt rezervate de către ARILOG și protejat de drepturile de autor și alte legi aplicabile care protejează proprietatea intelectuală și industrială. Pentru conținutul oricăror terți afișat pe Site, ARILOG va afișa, de asemenea, sursa și orice referință similară la autorul/proprietarul său. Conținutul poate fi accesat și utilizat numai în scopuri informaționale, necomerciale și, prin urmare, nu poate fi alterat, copiat, reprodus, transmis, modificat sau utilizat în alt mod în lucrări derivate sau în alte scopuri comerciale, integral sau parțial, fără acordul scris prealabil. acordul ARILOG.
 
Precizie
Deși informațiile și datele afișate în conținut au fost colectate și prezentate în mod responsabil și corect pe acest Site de către ARILOG, utilizatorilor nu se acordă nicio garanție expresă sau implicită cu privire la acuratețea, completitudinea și utilitatea acestor informații și date. Prin urmare, ARILOG își rezervă dreptul de a corecta orice erori tipografice, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau actualiza conținutul în orice moment, fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, ARILOG nu garantează că orice erori, inexactități sau omisiuni vor fi corectate. Site-ul poate conține, de asemenea, declarații sau alte informații despre planurile, proiectele și tendințele viitoare ale ARILOG. Astfel de declarații sau informații sunt de natură provizorie și nu implică niciun angajament pentru ARILOG.

Conduita utilizatorului
Utilizatorii pot accesa și utiliza funcțiile Site-ului și conținutul acestuia la discreția lor, în conformitate cu acești termeni și condiții și cu toate legile și reglementările aplicabile. ARILOG nu își asumă nicio răspundere în ceea ce privește accesul utilizatorilor la acest Site sau cu privire la utilizarea conținutului acestuia.
 
Linkuri externe
Legăturile externe de pe site către site-uri web sau informații ale terților sunt furnizate exclusiv pentru confortul utilizatorilor și nu constituie sau implică o susținere, sponsorizare sau recomandare din partea ARILOG a terțului, a site-ului terțului și/sau a informațiilor conținute. acolo. ARILOG nu este responsabil pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri web și nu este responsabilă sau responsabilă în alt mod pentru niciun astfel de site web sau conținutul acestora. Dacă decideți să utilizați aceste link-uri externe, veți părăsi Site-ul și veți fi supus termenilor de utilizare și politicii de confidențialitate aplicabile acelor site-uri web.
 
Descarcă
ARILOG nu poate și nu garantează sau garantează că fișierele disponibile pentru descărcare prin intermediul Site-ului vor fi lipsite de viruși software sau de orice alt cod, fișiere sau programe de computer dăunătoare.
 
Declinarea răspunderii și excluderea răspunderii
ARILOG nu oferă garanții, reprezentări sau aprobări exprese sau implicite cu privire la Site sau conținutul acestuia. ARILOG declină în mod expres toate garanțiile de orice fel de vandabilitate, adecvare pentru anumite scopuri, titlu și neîncălcare cu privire la Site și conținutul acestuia. ARILOG nu garantează că funcțiile îndeplinite de Site vor fi neîntrerupte, oportune sau lipsite de erori. Site-ul și conținutul său sunt furnizate „ca atare”. Prin urmare, ARILOG nu va fi tras la răspundere pentru nicio daune directe sau indirecte, inclusiv pierderea de profit, care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul sau conținutul acestuia sau site-urile web legate de Site.

Pretenții de încălcare
ARILOG respectă drepturile de proprietate intelectuală ale terților și. Ca o chestiune de politică, ARILOG nu permite accesarea și folosirea conținuturilor și materialelor care ar putea încălca drepturile terților pe site-ul său și va lua toate măsurile rezonabile pentru a preveni orice posibile încălcări.
În cazul în care considerați că oricare dintre conținutul site-ului vă încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile oricărei terțe părți, vă rugăm să trimiteți o notificare scrisă către ARILOG care să conțină următoarele informații:
Indicarea clară a „Notificare de încălcare - site-ul ARILOG” în linia de subiect;
Identificarea lucrării protejate despre care se pretinde că a fost încălcată sau, în cazul unor încălcări multiple, o listă completă a acestor lucrări protejate;
Identificarea conținutului despre care se pretinde că încalcă drepturile de autor sau care face obiectul unei activități care încalcă drepturile de autor și care urmează să fie eliminat sau dezactivat;
Identificarea titularului dreptului și orice informații de contact considerate necesare pentru a permite ARILOG să contacteze titularul dreptului, inclusiv adresa, numărul de telefon și, dacă este disponibil, e-mailul;
Declarație din care să rezulte că utilizarea operei protejate în cauză nu a fost autorizată de către titularul dreptului, de către agenții acestuia sau de către reprezentanții legali ai acestora;
Declarație din care să rezulte că informațiile transmise către ARILOG sunt corecte și, în cunoștința de cauză că vor fi aplicate sancțiuni penale în cazul unor declarații false, că sunt în posesia autorizației de a acționa în numele titularului dreptului/drepturilor încălcate;
Semnătura, reală sau electronică, a persoanei autorizate să acționeze în numele titularului dreptului.

Notificarea de mai sus va fi trimisă prin e-mail certificat (adică PEC) sau poștă recomandată la următoarea adresă:
Asociația ARILOG
Str. Gral. Alexandru Radovici, nr.16, sector2 – București – România
E-mail: office@arilog.ro

La primirea unei astfel de notificări și după o evaluare a informațiilor conținute în aceasta, ARILOG va elimina sau va dezactiva accesul la conținutul care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților.
 
Legea aplicabilă și jurisdicția
Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi de care beneficiază utilizatorii în virtutea altor legi naționale sau internaționale, acești termeni de utilizare sunt supuși și vor fi interpretați în conformitate cu legile române. În cazul oricărei dispute cu privire la existența, valabilitatea și caracterul executoriu al acestor termeni de utilizare, instanța din București (România) va avea competență exclusivă.