Recent Posts

Cercetare de piață - munca temporară din România


Vă rugăm să acordați 7 minute întrebărilor noastre. Răspunsurile dumneavoastră vor fi anonime și confidențiale, datele dumneavoastră fiind folosite doar pentru a putea monitoriza completarea chestionarului. Datele sunt colectate anonim, ceea ce înseamnă că nu există nici o trasabilitate între identitatea respondentului și datele furnizate. Participarea la studiu este voluntară, însă contribuția dumneavoastră este foarte importantă pentru a surprinde o imagine de ansamblu cât mai fidelă a preferințelor respondenților față de piața locurilor de muncă din România. Menționăm faptul că datele furnizate NU intră sub incidența reglementărilor stricte de protecție a datelor cu caracter personal întrucât nu sunt furnizate date personale exacte, ci doar încadrări în game de date, iar rezultatele publicate nu permit identificarea individuală a respondenților. Cercetarea se desfășoară în perioada Iunie-Iulie 2018 iar analiza datelor va deveni parte a lucrării academice "Shift to temporary jobs, a Romanian perspective" care va fi prezentată în cadrul programului de EMBA al Maastricht School of Management. Datele colectate vor fi stocate pe platforma SurveyMonkey timp de o lună, iar accesul la date este restricționat doar pentru membrii echipei de cercetare. Baza de date centralizată compusă din datele anonime va fi stocată pe perioadă nedeterminată la Maastricht School of Management. Rezultatele statistice agregate ale studiului pot fi împărtășite spre sfârșitul lunii August 2018.


Link angajati:

https://www.research.net/r/7MKNTHH

Link angajatori:

https://www.research.net/r/MuncaTemporaraAngajatori

Archive