Recent Posts

Conformarea cu Regulile de Concurență pentru Membrii Asociațiilor Profesionale


Asociațiile profesionale joacă un rol important în economie, îndeplinind numeroase funcții legitime care promovează competitivitatea industriei în ansamblu, reprezentarea în fața autorităților și contribuie la elaborarea de ghiduri de bune practici în sectorul de activitate.

În ciuda acestui aspect, interacțiunea concurenților direcți pune o serie de probleme, ele fiind vulnerabile la depășirea limitelor impuse de legea concurenței.


Legea concurenței interzice și sancționează sever, orice expresie sau acorduri tacite între întreprinderi sau asociații de întreprinderi, orice hotărâre de asociere sau orice practici concertate, care duc, printre altele, la fixarea prețurilor, împărțirea clienților sau a piețelor.


Această întâlnire dintre specialiști ai Consiliului Concurenței, avocați specializați în dreptul concurenței și reprezentanți ai asociațiilor profesionale va oferi o imagine a regulilor de conformare, a metodelelor de bune practici și minimizare a riscului pe care le puteți implementa atunci când vă gândiți să vă alăturați unei asociații profesionale din industrie și cum să participați la activitățile de asociere.


Vă invităm sa luați parte, luni, 19 noiembrie, la dezbaterile care vor avea loc la Hotel InterContinental, Sala Fortuna, înregistrându-vă pe site-ul evenimentului: https://govnet.ro/Probleme-de-concurenta-si-antitrust-care-implica-membrii-asociatiilor-patronale-si-profesionale


Archive