Recent Posts

Aprobarea Normelor metodologice privind repartizarea și utilizarea autorizațiilor CEMT pentru transp


Prin Ordinul 1724/05.11.2018 al Ministerului Transporturilor, s-au aprobat Normele metodologice privind repartizarea și utilizarea autorizațiilor CEMT pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2019, normele din anul anterior, 2018, aprobate prin Ordinul 1586/2017, ieșind din vigoare.

Contingentul de autorizații CEMT se acordă de Forumul Internațional al Transporturilor (ITF sau FIT), o organizație inter-guvernamentală la care România este parte, și sunt utilizate în vederea efectuării transporturilor rutiere de mărfuri pe teritoriul statelor CEMT.

Pentru anul 2019, România a primit numai un contingent de autorizații CEMT anuale care vor fi valabile până la data de 31.12.2019. Procedura de solicitare, repartizare și distribuire a autorizațiilor CEMT pentru anul 2019 a fost demarată la data de 07.11.2018, organul competent fiind o structură din cadrul Ministerului Transporturilor.

Până la data de 30.06.2019, structura tehnică competentă din cadrul Ministerului Transporturilor va verifica, împreună cu R.A.R., categoriile autovehiculelor declarate de fiecare operator de transport pe Cererea de solicitare CEMT 2018. În situația în care se vor constata neconcordanțe între categoriile autovehiculelor declarate și cele din baza de date R.A.R., operatorul de transport solicitant va fi informat asupra neconcordanței respective și se poate ajunge la:

  • Retragerea parțială sau totală a autorizațiilor CEMT alocate prin declararea unui parc nereal; și

  • Interzicerea accesului operatorului de transport respectiv la repartizarea autorizațiilor CEMT pentru anul următor, în măsura în care datele introduse distorsionează, într-o măsură sensibilă, numărul de autorizații CEMT alocate.

Structurile competente din Ministerul Transporturilor, împreună cu A.A.D.R verifică, semestrial, pentru fiecare operator de transport, respectarea condițiilor inițiale la parcul admis la alocare. În acest scop, la solicitarea Comisiei competente din cadrul Ministerului Transporturilor, A.A.D.R. va transmite în conformitate cu informațiile deținute în sistemul de gestiune a autorizațiilor SIAE, lista operatorilor de transport care și-au diminuat numărul de autovehicule deținute, comparativ cu parcul admis la alocare.


De asemenea, s-au introdus noi criterii în accesul solicitanților la autorizațiile CEMT:

  1. Foile de drum netransmise până la începerea perioadei de depunere a cererilor de solicitare nu se mai iau în considerare în evaluarea situației solicitantului pentru alocarea CEMT pentru anul următor;

  2. Neutilizarea autorizației/autorizațiilor CEMT alocate până la 01.07 a anului pentru care se face analiza utilizării autorizațiilor CEMT – sau într-o perioadă de trei luni în cazul autorizațiilor CEMT obținute în cursul anului respectiv, nu mai dau dreptul operatorului de transport să solicite autorizații CEMT pentru anul următor, indiferent de motivarea/justificarea invocată;

  3. În cazul în care solicitantul a avut alocate, pentru anul 2018, un număr de autorizații CEMT și, la personalizare, a solicitat, justificat, mai puține autorizații CEMT decât cele alocate, solicitantul intră la alocare pentru toate autorizațiile CEMT solicitate în cererea de alocare CEMT 2019;

  4. În cazul în care, numărul autorizațiilor CEMT nefolosite, în conformitate cu raportările CEMT transmise, este mai mare de 1/3 din totalul autorizațiilor CEMT alocate unui solicitant, acesta va intra la alocare în conformitate cu numărul autorizațiilor CEMT utilizate conform raportărilor.

SCA Peterka si Asociatii

Bulevardul Aviatorilor nr. 33, etaj 2, Sector 1, Bucuresti-011853

Tel.: +40 21 310 48 82, Fax: +40 21 310 48 83, E-mail: office@peterkapartners.ro

Baroul Bucuresti: Decizia nr. 1901/09.11.2010, Cod Unic De Inregistrare: 27 80 14 34

www.peterkapartners.com

Archive
Search By Tags